Mottagningen är stängd


Måndag 13/2 - Fredag 17/2

Väntelista

Vi har begränsad möjlighet att ta emot nya patienter. Vi har många personer i vår väntelista och tyvärr har vi inte möjighet att ta emot alla som önskar. 

Vill du stå med i vår väntelista så föredrar vi om du meddelar oss skriftligt med rubriken "Önskan om att få börja på er klinik". Du kan antingen skicka oss ett mejl eller skicka ett brev med post. Våra kontaktuppgifter finns här. I meddelandet ska ni ha med namn, adress, kontaktuppgifter, samt ett stycke om din problematik i korta drag och hur länge den funnits. 

 
 
Signal: 46703846405
WhatsApp: 4690130433   
Telefon/Röstsvar: 090-130433