Väntelista

Väntelista

Vi har begränsad möjlighet att ta emot nya patienter. Vi har många personer på vår väntelista och tyvärr har vi inte möjighet att ta emot alla som önskar.

Vill du stå med på vår väntelista så föredrar vi om du meddelar oss skriftligt med rubriken ”Önskan om att få börja på er klinik”. Du kan antingen skicka oss ett mejl eller skicka ett brev med post. Ange kontaktuppgifter samt ett stycke om din problematik i korta drag och hur länge den funnits.