Integritetspolicy

Integritetspolicy

I företaget behandlar vi personuppgifter främst enligt Patientdatalagen och Bokföringslagen. Till detta behövs inget samtycke. I övrigt får personuppgifter bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i Dataskyddsförordningen eller annan lagstiftning.

När du tar kontakt med oss via elektroniska kontaktvägar tolkar vi det som att du samtycker till behandling av personuppgifter som du lämnar till oss för det ändamål som ditt ärende gäller samt att vi också kan lagra dina kontaktuppgifter som följer med meddelanden i adressregister om du inte meddelar oss annat. Uppgifter i adressregister lagras tills vi bedömer att vi inte behöver uppgifterna längre eller tills du ber oss radera dem. Kontaktuppgifter används enbart till att vi enkelt ska kunna nå dig vid behov.

Vi raderar känsliga personuppgifter som hanteras via elektroniska kommunikationssystem så snart det är införd i relevant system för lagring som t ex journalsystem. Är det uppgifter som inte ska sparas i annat system raderas det så snart det inte behövs för fortsatt hantering.

Kommunikationshistorik i övrigt raderas vid avslutat ärende eller senast efter sex månader om inte ärendet kräver att det sparas längre tid. Uppgifter som tillsänds oss via brev hanteras på motsvarande sätt och personuppgifter på papper makuleras så snart ärendet är färdighanterat.

System som vi lagrar Personuppgifter i:
  • Adressregister
  • Kölista för mottagningstider
  • Kölista för att bli patient på mottagningen
  • Bokföringssystem
  • Patientjournalsystem
  • System för qEEG-mätning och Neurofeedback
  • Databackuper av ovanstående system
Personuppgiftsansvarig:

Delos AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. För frågor rörande personuppgifter och dataskydd eller för kontakt med personuppgiftsansvarig, mejla till oss på adressen dataskydd@delos.se

Dina rättigheter:

Du har rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas av oss, och vilka uppgifterna är. Du måste själv be att få information om du önskar den. Du har rätt att få svar inom en månad. Vi behöver även verifiera att du är den du utger dig för att vara för att kunna lämna ut någon information. Du har också rätt att begära att personuppgifter raderas, kompletteras eller rättas. Vi genomför de ändringar och raderingar som du önskar om vi inte är bundna av lagar att behålla uppgifterna. Den som anser att ett företag bryter mot Dataskyddsförordningen eller annan integritetslagstiftning kan vända sig till Datainspektionen.