Signal: 46703846405
WhatsApp: 4690130433   
Telefon/Röstsvar: 090-130433 
Om du kommer till vårt kösystem utanför telefontid, vänta ej mer än någon minut på svar. Det krånglar med koppling till röstbrevlådan för närvarande.